Gregurek

Obiteljska vinarija Gregurek nalazi se u Kneževim Vinogradima, Glavna 50. Posjeduje 10-tak ha vinograda. Nosilac sortimenta grožđa je Talijanska graševina zatim Sauvignon, Chardonnay i Cabemet Sauvignon. Vrhunska Graševina "Gregurek" na tržištu je svega nekoliko godina, a već je nagrađena brojnim priznanjima sa izložbi vina u Republici Hrvatskoj i susjednoj Mađarskoj.