Škegro vinarija

Hercegovina se nalazi pod neposrednim utjecajem Jadranskog mora sa svim karakteristikama mediteranske klime.Središnja godišnja temperatura iznosi 15 C. Srednje mjesečne temperature zraka konstantno rastu od sječnja do srpnja. Jesenji mjeseci su najčešće topliji od proljetnih što je odlika mediteranske klime.
Maksimalne temperature jednake su ili veće od 25°C i traju u prosjeku 117 dana u godini, a trajanje vegetacijskog perioda sa temperaturom većom od 10°C u prosjeku iznosi 239 dana. Godišnji broj sunčanih sati iznosi 2.290,00. Prosječna temperatura zraka za period vegetacije iznosi 19,4 °C.
Vinogradarski kompleks poznat pod nazivom Mostarsko vinogorje čini krug na čijim se rubovima nalaze mjesta Bijelo Polje - Domanovići - Stolac - Čapljina - Ljubuški - Međugorje.