O Vrutku

Preko 15.000 prehrambenih proizvoda i druge robe široke potrošnje na 3500m2 prodajnog prostora u centru Zagreba.

Vrutak d.o.o. osnovan je 1990. godine. Vlasnici su Miše Matić, dipl. iur. i Martin Matić, dipl. iur.
Osnovna djelatnost je veleprodaja i maloprodaja prehrambenih proizvoda i ostale robe široke potrošnje.

10000 Zagreb, Vodovodna 20a
tel. +385(0)1/3643-701, 3643-705, 3643-706
faks. +385(0)1 3643-573
internet: www.vrutak.hr
e-mail: vrutak@vrutak.hr

MB 3585905
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080157612
OIB 95092888930

Temeljni kapital: 12,438.000,00kn plaćen u cijelosti
Članovi uprave društva: Miše Matić i Siniša Drkula

Žiro račun:

Raiffeisen bank Hrvatska: HR5524840081103458070
Zagrebačka banka: HR9323600001101671637
Splitska banka: HR7223300031100205969
Privredna banka Zagreb: HR5223400091110453062


Vrutak je član udruženja Ultragros d.o.o.

Ultragros